Modernizace mateřské školy

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Městys Medlov
Registrační číslo: CZ.1.11/3.3.00/01.00249
Zahájení projektu: 3. 11. 2008
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Současná kapacita mateřské školy neumožňuje provádět všechny potřebné aktivity související se vzděláváním a výchovou dětí v mateřských školách.
Projekt je určen pro děti a jejich rodiče, občany městyse Medlov.
Projekt má zkvalitnit poskytovanou výuku ve stávající mateřské škole a dojde k následujícím změnám:
-vytvoření výukového prostoru pro předškoláky a jejich přípravu na povinnou školní docházku,
-vytvoření odpovídajícího prostoru pro zabezpečení logopedické péče o děti s vadami řeči,
-vybavení PC a využití výukových programů pro děti mateřské školy,
-vytvoření prostoru pro vzdělávání edukativních skupin vytvořených dle věku dětí,
-oddělení lůžkové části od herních činností,
-vytvoření dostatečného prostoru pro pohybové činnosti dětí.
Cíle projektu se dosáhne přístavbou - rozšířením prostor mateřské školy, ve kterých se budou moci následně provádět všechny plánované aktivity.
Plánované aktivity bude realizovat městys Medlov ve spolupráci s mateřskou školou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 535 645,67 Kč
Veřejné zdroje ČR: 623 936,00 Kč
 
Celková částka: 4 159 582,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena