Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 12 - Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek

Př. 12 - Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek

Cílem tohoto metodického pokynu je harmonizace postupů při zadávání zakázek příjemci podpory, kteří při realizaci operací spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 zadávají zakázky.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena