Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 07 - Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů

Př. 07 - Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) je závazný pro nositele integrovaných nástrojů a pro řídicí orgány a to pro všechny programy v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství. Vzhledem k jejich charakteru není MPIN závazný pro programy přeshraniční spolupráce. Řídící orgány jsou povinny řídit se tímto metodickým pokynem a zohlednit jeho závazná ustanovení do nastavení svých interních postupů.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena