Uhelné regiony

Mechanismus pro spravedlivou transformaci (MST) - Mechanismus spravedlivé transformace je součástí širšího investičního plánu pro udržitelnou Evropu a jeho cílem je finančně i prakticky pomoci regionům, pro které bude cesta k unijnímu cíli klimatické neutrality do roku 2050 složitá. Pomoc bude směřovat především do regionů závislých na fosilních zdrojích.

Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT)

Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT) je základním dokumentem, na jehož základě dojde k následné implementaci Fondu spravedlivé transformace prostřednictvím nově připravovaného Operačního programu Spravedlivé transformace (OP ST).

PSÚT


Mechanismus pro spravedlivou transformaci se skládá ze tří pilířů:

 

Dokumenty:

 


Novinky:


Kontakt Externí odkazy Akce

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena