Uhelné regiony

Uhelné regiony jsou územím tří českých krajů - Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského, které se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se závažnými socioekonomickými problémy. Podpora uhelných regionů je zaměřena zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví a obnovu území po těžbě či v návazném průmyslu. V zájmu řešení sociálních a hospodářských důsledků byl vytvořen tzv. Mechanismus pro spravedlivou transformaci, který cílí na uhelné a uhlíkově intenzivní regiony v EU, mezi něž se řadí i Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj.
 
 

Na těchto webových stránkách naleznete podrobné informace např. k Fondu pro spravedlivou transformaci, Plánu spravedlivé územní transformace a Transformační platformě.

Veškeré výstupy z akcí k těmto tématům naleznete zde.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat  zde.

 


Mechanismus pro spravedlivou transformaci

Mechanismus pro spravedlivou transformaci (MST) je součástí širšího investičního plánu pro udržitelnou Evropu a jeho cílem je finančně i prakticky pomoci regionům, pro které bude cesta k unijnímu cíli klimatické neutrality do roku 2050 složitá. Pomoc bude směřovat především do regionů závislých na fosilních zdrojích. Mechanismus se skládá ze tří pilířů:

 

Dokumenty:

 


Novinky:


Kontakt Externí odkazy Akce

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena