Uhelné regiony

Uhelné regiony jsou územím tří českých krajů - Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského, které se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se závažnými socioekonomickými problémy. Podpora uhelných regionů je zaměřena zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví a obnovu území po těžbě či v návazném průmyslu. V zájmu řešení sociálních a hospodářských důsledků byl vytvořen tzv. Mechanismus pro spravedlivou transformaci, který cílí na uhelné a uhlíkově intenzivní regiony v EU, mezi něž se řadí i Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj.
 
 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena