Akce

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s kraji a ostatními resorty v rámci participace realizovalo pravidelně tematicky zaměřené semináře k přípravě Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT). Aktuálně jsou připravovány a pořádány semináře k implementaci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, kraji a dalšími partnery.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena