Programové období 2021-2027 > Programy > Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky

Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky

Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (OP NSHV) věcně navazuje na Národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost – část hranice (2014 – 2020).

Podporované aktivity z OP NSHV jsou zaměřeny na ochranu vnějších hranic Evropské unie a podporu společné vízové politiky. Zejména se jedná o podporu rozvoje a provozu rozsáhlých informačních systémů v této oblasti (např. Schengenský informační systém, Systém vstupu a výstupu (tzv. EES) či Evropský systém pro cestovní informace a povolení (tzv. ETIAS, neboli evropská „ESTA“)). Program se dále zaměřuje na posílení složek hraniční kontroly jak po materiální stránce, tak z pohledu lidských zdrojů. V neposlední řadě program cílí na rozvoj provádění společné vízové politiky (tzv. krátkodobá neboli schengenská víza).

Příjemci programu jsou zejména organizační složky státu, jako je Policie České republiky či Ministerstvo zahraničních věcí.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena