Metodický pokyn Společné procesy implementace fondů EU

Metodický pokyn společných procesů implementace fondů EU v programovém období 2021-2027 byl vytvořen s cílem poskytnout rámec jednotných a závazných pravidel monitorování fondů EU, monitorování veřejné podpory, revizí programů, řízení rizik a pravidel pro tvorbu řídící dokumentace, který odpovídá požadavkům společné legislativy Evropské unie (dále jen „EU“) a potvrzeným potřebám koordinace a řízení na národní úrovni. Jeho hlavním účelem je především celková harmonizace postupů napříč všemi zapojenými subjekty implementační struktury při současné reflexi zkušeností z předchozích programových období a zajištění účinného, efektivního a transparentního systému implementace fondů EU v období 2021-2027.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena