Dohoda o partnerství

Dohoda o partnerství je základní zastřešující dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014–2020.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena