Odstranení závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice - budovy A, B, C

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Strední škola Boskovice, príspevková organizace
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005343
Zahájení projektu: 3. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Zateplení obálky budov včetně výměny výplní otvorů, zajištění nuceného větrání s rekuperací vzduchotechnickým zařízením v učebnách objektu, snížení energetické náročnosti budov, zlepšení prostředí v učebnách a snížení produkce emisí. Zlepšení kvality tepelně-technických stavebních konstrukcí a modernizace technologie pro vytápění a větrání. Realizace stavebních a technologických úprav. Objekt je na parc. č. 2016/1, 2021, č.p. 982.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 101 872,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 652 808,00 Kč
 
Celková částka: 17 754 680,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena