OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 04

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001666
Zahájení projektu: 11. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je objekt Územního odboru Policie České republiky Domažlice, Kosmonautů 165, budova č. SO 04 p. č. 1650/13 a 5372/1, u kterého bude provedena oprava obvodového pláště, výměna okenních a dveřních výplní nesplňujících požadované tepelně technické vlastnosti a výměna vnitřního vytápění. Projekt je orientován na snížení energetické náročnosti budovy. Jeho realizace bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 111 992,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 667 989,36 Kč
 
Celková částka: 2 779 982,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena