Nucené větrání s rekuperací na MŠ Přímá, Havířov

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Havířov
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006332
Zahájení projektu: 21. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019

Informace o projektu

Bude realizováno 5 VZT jednotek s rekuperací odpadního tepla, včetně rozvodů. Projekt bude realizován na pozemcích p.č. 179/1 a 179/2 v k.ú. Bludovice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 843 919,30
Veřejné zdroje ČR: 361 679,70
 
Celková částka: 1 205 599,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena