Mateřská škola Francouzská v Kopřivnici - energetická opatření

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Kopřivnice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001866
Zahájení projektu: 26. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu bude provedeno komplexní zateplení budovy Mateřské školy Francouzská v Kopřivnici, adresa Francouzská 1180, Kopřivnice, parcelní číslo 1340/2 v katastrálním území Kopřivnice: zateplení obvodového zdiva a instalace celkem čtyř větracích jednotek s rekuperací pro čtyři oddělení mateřské školy a dvě větrací jednotky pro školní kuchyni.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 002 846,44 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 004 269,68 Kč
 
Celková částka: 5 007 116,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena