Zařízení pro kompostárnu Třebotov

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: T.O.P. UMWELT, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00575
Zahájení projektu: 20. 6. 2008
Ukončení projektu: 7. 10. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsah projektu spočíval v pořízení modernějšího technického vybavení kompostárny a technologie, která bude příznačná svou maximální vstřícností k životnímu prostředí, jednak svými emisními limity, hlučností či prašností a jednak svým hlavním účelem, a to zpracováním biomasy a odpadů rostlinného původu, které jsou nedílnou součástí našeho každodenního života.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 502 077,81 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 735 660,00 Kč
Soukromé zdroje: 12 158 492,00 Kč
 
Celková částka: 30 396 230,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena