MŠ Pod Homolkou - stavební úpravy

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Beroun
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006490
Zahájení projektu: 26. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Realizace energeticky úsporných opatření na obálce budovy MŠ Pod Homolkou č.p.1601 a realizace systému nuceného větrání s využitím odpadního tepla. V rámci projektu dojde k zateplení obvodových stěn, výměně výplní otvorů a dozateplení střech v rozsahu stanoveném v EP a DPS. Celkový instalovaný výkon vzduchotechnických jednotek dosahuje hodnoty 3430 m3/h.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 071 347,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 561 073,65 Kč
 
Celková částka: 11 632 421,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena