Kulturní dům - zlepšení tepelně technických vlastností objekt

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Životice u Nového Jičína
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004440
Zahájení projektu: 9. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019

Informace o projektu

Projekt řeší zateplení stěn budovy a dále střechy, podlahy a stropů za účelem snížení energetické náročnosti budovy dle doporučené varianty Energetického posudku. Hlavní aktivitou projektu je provedení stavebních prací, cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy a omezení emisí zejména CO2. Předpokladem úspěšnosti projektu je kvalitní zpracování podkladů pro výběrové řízení a výběr dodavatele odpovídajícími znalostmi se zkušenostmi.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 784 047,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 176 071,40 Kč
 
Celková částka: 1 960 119,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena