Hotelová škola V. Priessnitze Jeseník - zateplení budovy KORD - b)

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005225
Zahájení projektu: 30. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je osazení nuceného větrání s rekuperací pro prostory učeben. Systém bude vybaven ohřevem přívodního vzduchu a zpětným získáváním tepla. Součástí instalace budou rovněž infračervená čidla (IR senzory) pro možnost regulace chodu zařízení dle koncentrace CO2. V rámci 70. výzvy OPŽP je podáván i projekt zaměřený na energetické úspory (zateplení, výměna oken) na dotčené budově.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 974 726,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 846 311,40 Kč
 
Celková částka: 2 821 038,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena