Energeticko úsporná opatření objektu občanské vybavenosti Velká Lhota - U Pavlů

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Velká Lhota
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0002998
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je zateplení obvodových konstrukcí stěn, podlah, podstřeší a výměny výplní otvorů oken a venkovních dveří za tepelně izolační u objektu, který slouží pro volnočasové aktivity. Jedná se o budovu - objekt občanské vybavenosti, č.p. 96 a 97, ležící na parc.č. St.159 a st. 160, k.ú. Velká Lhota u Valašské Meziříčí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 047 270,40
Veřejné zdroje ČR: 1 570 905,60
 
Celková částka: 2 618 176,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena