Zateplení základní školy v Benátkách nad Jizerou

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Benátky nad Jizerou
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00648
Zahájení projektu: 16. 6. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu byla výměna fasádních výplní otvorů a zateplení obvodového pláště budovy základní školy. Na základě energetického auditu bylo navrženo snížit energetickou náročnost provozu budovy opatřením fasády fasádním zateplovacím systémem, současně s výměnou nevyhovujících okenních a dveřních výplní.
Pro zateplení fasády bylo navrhnuto použít kontaktní systém - nalepení vrstvy 10 cm extrudovaného polystyrenu s kotevními hmoždinkami, přetažení povrchu stavebním lepidlem přes minerální mřížku a natažení akrylátové probarvené omítkoviny. Výplně otvorů byly navrženy s plastovými konstrukčními rámy s dithermálním zasklením s odpovídajícím tepelným odporem. Meziokenní výplně byly dozděny porobetonovými bloky a z vnější strany zateplení jako u původního zdiva.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 280 055,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 578 832,00 Kč
 
Celková částka: 3 858 888,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena