Energetické úspory domova pro seniory Osoblaha

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0002925
Zahájení projektu: 6. 9. 2016
Ukončení projektu: 12. 4. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci realizace projektu bude provedeno komplexní a úplné zateplení obálky budovy, instalace nového zdroje tepla (kotle na biomasu namísto původních kotlů na tuhá fosilní paliva) Domova pro seniory v obci Osoblaha na adrese Klášterní 34 nacházejícího se na parcele st. 336, 346, 348 v k.ú. Osoblaha. Cílem projektu je snížit emise skleníkových plynů do ovzduší a instalovat obnovitelný zdroj tepla a tím přispět k trvale udržitelnému rozvoji.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 990 647,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 985 971,40 Kč
 
Celková částka: 9 976 619,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena