Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v Novém Jičíně

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Nový Jičín
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004215
Zahájení projektu: 1. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 29. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Tento projekt se zabývá snížením energetické náročnosti budovy na ulici Jiráskova č. p. 1075/6, pozemek parc. č. st. 571 v Novém Jičíně. Stěžejní aktivitou je zlepšení tepelně-technických vlastností budovy a zamezit tak ztrátám tepelné energie. V souvislosti se zateplením je očekávána finanční úspora za odběr tepelné energie, navýšení komfortu užívání, zlepšení akumulačních vlastností budovy a v neposlední řadě vylepšení architektonického vzhledu budovy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 092 359,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 638 539,40 Kč
 
Celková částka: 2 730 899,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena