Energetické úspory MŠ a praktické školy Jevíčko

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Jevíčko
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006809
Zahájení projektu: 20. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 12. 5. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Bude realizováno zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, instalace vzduchotechniky s rekuperací a kotelna s otopnou soustavou, která bude vyregulována. Realizace proběhne na p.č. st. 1131/1, p.č. 538/1, 538/20, 538/25, 538/57, 538/60, k.ú. Jevíčko - Předměstí, č.p. 586 Jevíčko

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 093 526,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 640 289,60 Kč
 
Celková částka: 12 733 816,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena