Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární mesto Ostrava
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008182
Zahájení projektu: 14. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021

Informace o projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích: - zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů - rekonstrukce energetického hospodářství (výměna kotlů) Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnické zařízení, žadatel zvolil veřejnou podporu podle článku 38, Nařízení Komise (EU) č. 651/2016 (GBER).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 618 225,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 29 005 275,00 Kč
 
Celková částka: 44 623 500,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena