Energetické úspory KD v Oskavě

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Oskava
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004111
Zahájení projektu: 6. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2020

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na energeticky úspornou renovaci Kulturního domu v Oskavě č.p. 131, katastrální území Oskava (713147) parcela číslo st. 222. Opatření: zateplení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 911 175,60
Veřejné zdroje ČR: 2 866 763,40
 
Celková částka: 4 777 939,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena