5.1b Snížení energetické náročnosti budovy - ZUŠ Netolice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Netolice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006513
Zahájení projektu: 30. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Informace o projektu

V rámci projektu dojde k instalaci nuceného větrání s rekuperací. Vzduchotechnická zařízení se zpětným ziskem tepla zajistí trvale vyhovující parametry vnitřního prostředí v učebnách a hudebním sále a povedou ke snížení tepelných ztrát větráním, tedy k celkovému snížení energetické náročnosti budovy. Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný ve dvou žádostech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 126 022,80
Veřejné zdroje ČR: 482 581,20
 
Celková částka: 1 608 604,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena