5.1b - Realizace úspor energie - ZUŠ Bohuslava Martinů Polička - vzduchotechnika

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Polička
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006686
Zahájení projektu: 25. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je provedení opatření k zajištění nucené výměny vzduchu v učebnách a hudebním sálu ZUŠ B. Martinů v Poličce. Větrání bude realizováno prostřednictvím nových vzduchotechnických jednotek s vysoko účinnou rekuperací tepelné energie a nových rozvodů vzduchu. Součástí projektu jsou i nezbytné stavební úpravy pro instalaci vzduchotechnických jednotek.Řešené území je vymezeno parcelami st. 652, p.č. 5147, k.ú. Polička (725358) ve vlastnictví žadatele.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 748 748,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 320 892,00 Kč
 
Celková částka: 1 069 640,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena