5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Přelouč
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005936
Zahájení projektu: 12. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace opatření vedoucí k úsporám energií ZŠ Smetanova 1509, Přelouč nacházející se na parcele St. 2145 v k.ú. Přelouč. Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 537 903,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 324 104,40 Kč
 
Celková částka: 7 862 008,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena