5.1a Mateřská škola Obránců míru

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Třebíč
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006567
Zahájení projektu: 1. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Obránců míru, který se nachází na st.p.č. 4510 v k.ú. Třebíč. Jedná se o budovu v obci s počtem obyvatel 36.330, kde plocha pronájmu je cca 28 %. Pronájem je komerčního charakteru, jedná se o veřejnou podporu. Žadatel zvolil podporu dle článku 38, Nařízení komise (EU) č. 651/2016 (GBER).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 764 332,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 133 760,45 Kč
 
Celková částka: 7 898 093,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena