Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 2508 - Kladruby

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Kladruby
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008071
Zahájení projektu: 1. 3. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020

Informace o projektu

Rekonstrukce stávající zaniklé vodní nádrže u města Kladruby. Současný stav nádrže neodpovídá technickým požadavků. Stavba bude sloužit k zadržení vody v krajině s výraznými prvky pro podporu biodiverzity. Pro zachování vodního ekosystému je součástí rekonstrukce MVN i rozsáhlá litorální zóna.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 101 650,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 734 433,61 Kč
 
Celková částka: 1 836 084,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena