Odbahnění a oprava rybníka na p.č. 58/4 v k.ú. Křížkový Újezdec

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Křížkový Újezdec
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002827
Zahájení projektu: 13. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu bude odbahnění rybníka v k.ú. Křížkový Újezdec a oprava výpustného zařízení a přepadu a zpevnění hráze. Realizací projektu dojde k regeneraci krajinného prvku a bude mít pozitivní vliv na funkci biologickou, ekostabilizační. Projekt je v souladu s OPŽP, s investiční prioritou 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 234 963,47 Kč
Veřejné zdroje ČR: 234 963,47 Kč
 
Celková částka: 469 927,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena