Ochranná opatření migrace obojživelníků v loklaitě U Vodáka Písek, II. etapa

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Písek
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006164
Zahájení projektu: 16. 7. 2018
Ukončení projektu: 31. 7. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování ochranných opatření - instalace trvalých bariér v celkové délce cca 480 metrů, pro eliminaci úhynu obojživelníků při jejich migraci ze zimovišť na rozmnožovací stanoviště. Migrace probíhá přes komunikaci, která odděluje severně položených pět vodních ploch od lesního komplexu jižně od komunikace. Migrující obojživelníci jsou pak ohroženi místní dopravou na přilehlých komunikacích. Cílem projektu je ochránit migrující obojživelníky s omezením jejich úmrtnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 735 893,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 578 631,27 Kč
 
Celková částka: 2 314 525,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena