Obnova vegetace na Zeleném náměstí v Křinci

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Křinec
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000090
Zahájení projektu: 16. 8. 2016
Ukončení projektu: 27. 9. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt "Obnova vegetace na Zeleném náměstí v Křinci" reaguje na potřebu zrevitalizovat prostor Zeleného náměstí, které představuje významný pás vegetace v intravilánu obce. Předmětem projektu je kácení a prořezání nevyhovujících stromů a následná revitalizace (výsadba nových stromů, založení trávníku atd.). Projekt celkově řeší nevyhovující stav některých stávajících dřevin a následnou výsadbu mladších dřevin se zachováním převážné většiny specifických biotopů vázaných na koruny stromů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 217 249,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 144 833,04 Kč
 
Celková částka: 362 083,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena