Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: REVITA CZ o.p.s.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193
Zahájení projektu: 5. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se revitalizaci dvou stávajících zazemněných fragmentu původních koryta Blanice o výměře 0,9208 ha na plnohodnotnou tůň z různě členitým dnem. Celková vodní plocha po realizaci opatření bude při projektové optimální hladině 376,88 m.n.m. činit 5 576 m2.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 643 625,98 Kč
 
Celková částka: 9 643 626,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena