Obnova krajinné zeleně v k. ú. Tečovice

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Tečovice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000123
Zahájení projektu: 16. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt "Obnova krajinné zeleně v k. ú. Tečovice" je zaměřen na realizaci výsadby ve dvou lokalitách obce - SO 1 U kapličky a SO 2 Za hasičárnou. Realizací projektu výsadby v rámci obnovy místní krajiny bude vytvořena základní, účelná a pestrá kostra zeleně v intenzivně využívané zemědělské krajině. V rámci projektu je zahrnuta i následná péče v následujících 3 letech. Výsadba zeleně je směrována na pozemky ve vlastnictví obce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 385 112,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 96 278,20 Kč
 
Celková částka: 481 391,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena