Obnova vodohospodářské funkce rybniční soustavy v k.ú. Brzotice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Loket
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01635
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 21. 9. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem byla obnova funkčnosti rybníka Dolního a Horního Brzotického. Stavebně byla rekonstrukce každého z rybníků rozdělena na následující stav. objekty: úpravy v zátopě, oprava návodního svahu hráze a výpusti, rekonstrukce přelivného objektu a obnova porostů.
Dolní Brzotický rybník jako poslední rybník rybniční soustavy byl v nedobrém stavu zejména z důvodu částečně rozpadlého a zaneseného objektu přelivu. Rybník není výškově ani půdorysně rozčleněn, plocha litorálního pásma je minimální. Navíc byly ve špatném stavu čelní vtokové zídky obou funkčních objektů a opěrná zídka pravého břehu před hrází. Bezpečnostní přeliv je typu jezové konstrukce se skloněným vzdušným lícem.
U Horního Brzotického rybníka, který se nachází bezprostředně nad Dolním rybníkem, byl silně poddimenzován bezpečnostní přeliv. Výpustné zařízení bylo sice ve vyhovujícím stavu, nicméně dle ČSN by byl vhodnější požerák dloudlužový.
Na základě rozborů jsou sedimenty z Brzotických rybníků vhodné pro aplikaci na zem. půdu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 411 881,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 425 625,00 Kč
 
Celková částka: 2 837 507,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena