Liniové výsadby ve Vojenském újezdu Libavá

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000072
Zahájení projektu: 3. 4. 2017
Ukončení projektu: 3. 4. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Před vlastní výsadbou dřevin proběhne mulčování ploch pro výsadby alejí v šíři 2 m. Celkem bude v rámci realizace projektu vysazeno 1426ks vzrostlých alejových dřevin o obvodu kmínku 10?12 cm včetně vysokokmenných ovocných dřevin. Z toho alejových dřevin bude vysazeno 790ks (jeřáb 419ks, jedle 30ks, modřín 30ks, jasan 11ks, klen 149ks, dub zimní 151ks) a ovocných dřevin bude vysazeno 636ks (jabloň 310ks, hrušeň 132ks, třešeň 194ks). Celková délka založených prvků liniové zeleně je cca 8,55 km.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 934 113,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 483 528,40 Kč
 
Celková částka: 2 417 642,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena