Liniová zeleň ke kapličce

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Zátor
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0004940
Zahájení projektu: 23. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2022

Informace o projektu

Cílem projektu je vytvoření aleje vedoucí z obce Zátor k místní kapličce. Projekt bude realizován v obci Zátor (k. ú. Zátor, p. č. 1140, 1134/1, 1138 a 1136).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 410 234,69 Kč
Veřejné zdroje ČR: 102 558,68 Kč
 
Celková částka: 512 793,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena