Hrotovice - parčík na ulici Sokolská

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Hrotovice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_094/0008061
Zahájení projektu: 17. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2022

Informace o projektu

Jedná se o nově vytvořený park na původně zemědělsky využívaném pozemku. Od bezprostředně sousedícího hřbitova je parčík oddělen několikařadou alejí sloupovitých habrů, podél ulice sokolská jsou pak doplněny jeřáby a jako solitéry také javory, včetně červenolistých kultivarů. Pro oddělení parku od komunikace bude vysazen volně rostlý živý plot z okrasných keřů. V části parku bude založena také květnatá motýlí louka.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 384 440,28
Veřejné zdroje ČR: 256 293,53
 
Celková částka: 640 734,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena