Hloubení tůní na vhodných místech ORP Jeseník 2.

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Silezika
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006188
Zahájení projektu: 16. 3. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V průběhu projektu bude vybudováno 9 drobných vodních ploch v 5 lokalitách, vhodných k reprodukci obojživelníků a dalších organismů vázaných na vodní prostředí. Místa k realizaci opatření byla vybrána v návaznosti na projekt "Hloubení tůní na vhodných místech ORP Jeseník 1". Realizací tohoto doplňkového záměru dojde k "zahuštění" reprodukčních stanovišť v regionu, a tak ke zlepšení podmínek pro komunikaci mezi lokálními populacemi. Opatření rovněž významně podpoří ohrožené lokální populace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 986 020,65 Kč
 
Celková částka: 986 021,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena