Zateplení panelových domů v ulici Vrchlického v Duchcově

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Duchcov
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001798
Zahájení projektu: 19. 5. 2014
Ukončení projektu: 24. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt zateplení panelových domů v Duchcově řeší zateplení obálky budovy s cílem snížit energetickou náročnost tří budov. Realizací zateplení obálky budovy dojde k úspoře celkové dodané energie na vytápění všech tří panelového domů. Tento efekt se promítne do snížení nákladů na bydlení, snížení znečišťování ovzduší, zajištění trvale udržitelného rozvoje a ochrany přírody a snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 253 705,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 23 925 313,88 Kč
 
Celková částka: 34 179 020,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena