Alej mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem - II. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Vítkov
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002688
Zahájení projektu: 30. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu dojde k vytvoření různorodé jednostranné aleje, která plynule naváže na již vysázenou alej a dojde tak k přirozenému propojení. Alej bude v délce 680 m a o šíři 5,3 m. Alej přerozdělí rozlehlé pole a vytvoří tak místo pro živočichy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 282 763,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 70 690,76 Kč
 
Celková částka: 353 454,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena