Obec Vráž - separovaný sběr odpadu

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Vráž
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007833
Zahájení projektu: 21. 2. 2019
Předpokládané datum ukončení: 29. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je další zlepšení odděleného sběru komunálních odpadů na území obce Vráž. Je zaměřen na sběr papíru, plastu, skla, nápojových kartonů, objemného a dřevního odpadu. K těmto účelům bude pořízen štěpkovač a 5 ks otevřených kontejnerů na tříděný odpad, které budou využívány k separaci odpadů v rámci stávajícího obecního sběrného dvora. Vytříděné odpady budou dále předány k materiálovému využití. Je plánováno, že v rámci projektu bude ročně vytříděno minimálně 54 t komunálního odpadu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 803 052,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 141 715,20 Kč
 
Celková částka: 944 768,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena