Nová Praga II

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Praga Centrum a.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002549
Zahájení projektu: 20. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je sanace kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemin a podzemní vody na pozemcích společnosti Praga Centrum a.s.Navržená nápravná opatření budou realizována na základě výsledků a doporučení Analýzy rizik a studie proveditelnosti areálu bývalého podniku Praga a.s.. Předpokládá se provedení aktivního sanačního zásahu v místě jednotlivých bývalých zdrojů kontaminace čímž se umožní následné využití území k rezidenčním účelům v souladu s územním plánem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 86 500 822,98 Kč
Národní soukromá částka: 15 264 851,12 Kč
 
Celková částka: 101 765 674,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena