Navýšení kapacity Systému sběru pro kompostárnu Radňov u Květinova

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: David Brož
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0004066
Zahájení projektu: 18. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 5. 10. 2019

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na zvýšení kapacity sběru z vybraných obcí na Havlíčkobrodsku. Předmětem žádosti jsou velkoobjemové kontejnery a návěs s výtlačným čelem, které budou sloužit k zefektivnění sběru bioodpadu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 691 500,00
Národní soukromá částka: 298 500,00
 
Celková částka: 1 990 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena