Výsadba stromořadí v ulicích města a založení parku u DPS v Černošicích

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO ČERNOŠICE
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.03231
Zahájení projektu: 7. 7. 2009
Ukončení projektu: 7. 8. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Podstatou projektu byla realizace výsadby zeleně podél komunikací a založení prvního městského, veřejně přístupného parku v areálu DPS Černošice.
Podél vybraných ulic byly vysazeny stromy a další vhodné druhy dřevin dle specifických potřeb a možností daného místa, celkem bylo vysazeno 344 ks dřevin, délka stromořadí je 1313,74 m. V rámci areálu DPS byl založen zcela nový veřejnosti přístupný parčík, plocha parčíku bude 2038 m2. Parčík bude v následující etapě doplněn mobiliářem vhodným zejména pro pohybové aktivity seniorů na náklady města.
Povýsadbová péče je zajištěna žadatelem. Město Černošice má pro potřeby údržby zeleně proškolené zaměstnance, včetně potřebné techniky a mechanizace (cisterny, sekačky, ...)

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 800 783,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 141 314,00 Kč
 
Celková částka: 942 098,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena