Nákladní vozidlo Zliv

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mesto Zliv
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003064
Zahájení projektu: 18. 10. 2017
Ukončení projektu: 25. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší dodávku nákladního vozidla pro svoz BRKO a kontejnerů pro separaci papíru, plast + NK, skla a objemného odpadu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 390 830,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 172 490,00 Kč
 
Celková částka: 1 563 320,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena