Nakládání s odpady v obci Bílovice - Lutotín

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Bílovice-Lutotín
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003146
Zahájení projektu: 26. 3. 2018
Ukončení projektu: 26. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt vytváří optimální systém nakládání s odpady, který bude zároveň v souladu s platnou legislativou, šetrný vůči životnímu prostředí a ekonomicky výhodný pro danou obec.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 790 533,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 139 505,97 Kč
 
Celková částka: 930 040,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena