Město Kravaře - biologicky rozložitelný odpad

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Kravaře
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005689
Zahájení projektu: 23. 5. 2018
Ukončení projektu: 5. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu budou pořízeny sběr. nádoby na bioodpad pro město Kravaře. Domácnosti, které projevily zájem o kompostování, budou vybaveny dom. kompostérem o objemu 900 l (1 ks/domácnost). Domácí kompostéry budou využívány ke zpracování bio. rozložitelných odpadů vzniklých při provozu domácností a údržbě zahrad. Celkový počet pořízených kompostérů, kt. budou užívány obyvateli rodinných domů, bude 650 kusů. Město Kravaře také pořídí štěpkovač v počtu 1 ks a kontejner na textil v počtu 2 ks.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 993 747,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 351 837,75 Kč
 
Celková částka: 2 345 585,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena