Kompostéry pro obec Kamenná Horka

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Kamenná Horka
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005830
Zahájení projektu: 17. 7. 2018
Ukončení projektu: 28. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je vytvořit podmínky pro předcházení vzniku komunálních odpadů ukládaných na skládku v obci Kamenná Horka. V obci je produkováno významné množství bioodpadu, který není využíván a je následně ukládán na skládku. V rámci projektu bude pořízeno 90 kompostérů pro domácí kompostování a 3 nádoby pro odkládání starých oděvů a textilu a 1 štěpkovač dřevní hmoty.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 600 264,88 Kč
Veřejné zdroje ČR: 105 929,10 Kč
 
Celková částka: 706 194,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena