Kompostéry pro občany obce Lochovice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Lochovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003902
Zahájení projektu: 11. 9. 2017
Ukončení projektu: 1. 6. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení kompostérů, překopávačů kompostu, štěpkovače a kontejneru na textil z důvodu zajištění prevence vzniku odpadu v obci Lochovice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 618 625,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 109 169,15 Kč
 
Celková částka: 727 794,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena