Kompostéry pro občany obce Kostelany

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Kostelany
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005175
Zahájení projektu: 12. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 1. 10. 2018

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení kompostérů, kontejneru na textil a štěpkovače pro potřeby občanů a obce Kostelany.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 689 238,65
Veřejné zdroje ČR: 121 630,35
 
Celková částka: 810 869,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena